top of page

הקפאות וביטול מנויים

הקפאות מנוי

  • מנוי שנתי זכאי למקסימום ימי הקפאה של חצי שנה עם מינימום של שבועיים לכל הקפאה.

  • מנוי חצי שנתי זכאי למקסימום ימי הקפאה של 3 חודשים עם מינימום של שבועיים לכל הקפאה.

  • מנוי סמסטריאלי מקסימום ימי הקפאה של שבועיים עם מינימום של 5 ימים לכל הקפאה.

  • במידה והנכם צריכים להקפיא מנוי מסיבה בריאותית, ההקפאה לא נכללת בספירה של ההקפאות ויש להביא אישור רופא כי אינם יכולים לעסוק בספורט.

  • לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית. אתם.ן מתכננים לעשות את שביל ישראל/טסים לחו"ל/סתם נוסעים לאמא להתפנק בחופשת סמסטר? מעולה! תעדכנו אותנו מראש ונדאג להקפיא לכם.ן את המנוי, לא נוכל להקפיא לכם.ן את המנוי בדיעבד.

  • על כל הקפאה מודיעים בטופס הקפאה, לא ניתן להקפיא מנוי בטלפון!

 

ביטולים :(

  • תוך 14 יום מהרכישה תוכלו להתחרט ולבטל את העסקה בהתאם לחוק להגנת הצרכן, במקרה זה נחזיר את התשלום בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

  • מנוי סמסטריאלי לא ניתן לביטול.

  • מנוי חצי שנתי ושנתי, ניתן לבטל את המנוי לחודש העוקב להודעת הביטול ולקבל החזר בהתאם ליתרת החודשים שנשארה על פי גובה מחיר המנוי הגבוה. 

  • ניתן לבטל מנוי בדלפק בלבד.

bottom of page