ימי שני ורביעי
גילאים 5-8 15:30-16:20
גילאים 8-12 16:30-17:20
גילאים 13-16 17:30-18:20

English Groups
Thursday
Ages 5-8 15:00-15:50
Ages 5-8 16:00-16:50